Tuesday, 28 June 2011

Saya Mestilah Muslim Di sudut Aqidah

 1. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain.

 1. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak mencipta alam ini tanpa tujuan , kerana perbuatan sia-sia dan main-main yang tidak mempunyai tujuan itu tidak layak bagi Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan.

 1. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenal Allah dan memberitahu mereka tentang matlamat dari kewujudan mereka di dunia ini dan ke mana akhirnya penghidupan mereka

 1.  Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa matlamat hidup manusia dalam kehidupan dunia ini ialah untuk mengenal Allah sebagaimana sifat-sifatNya yang telah diterangkan Allah , taat kepada Allah dan mengabdikan diri kepadaNya.

 1. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa syurga adalah balasan dan ganjaran bagi mukmin yang taat dan neraka adalah balasan dan ganjaran siksa bagi orang-orang kafir.

 1. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa manusia itu dapat dan boleh mencapai kebaikan dan kejahatan melalui daya usaha ikhtiar dan kehendaknya. Wp begitu hakikatnya kita tidak mencapainya kecuali dengan pertolongan dan taufiq Allah.

 1. Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa pensyariatan (penciptaan dan penggubalan) undang-undang adalah hak mutlak bagi Allah.

 1. Saya mestilah mempelajari dan berusaha untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah.

 1. Saya mestilah berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, bukan berfikir tentang zat Allah.

 1. Saya mestilah berkeyakinan bahawa pendapat para salafus-saleh lebih utama untuk diikuti supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubung dengan permasalahan ta’wil, pembekuan nas dan menyerahkan perkara-perkara seperti ini kepada ilmu dan pengetahuan Allah.

 1. Saya mestilah mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu.

 1. Saya hendaklah takut kepada Allah semata-mata dan tidak takut kepada selain daripada Allah.

 1. Saya mestilah sentiasa mengingati Allah dan sentiasa berzikir menyebut nama Allah. Saya diam mestilah kerana berzikir dan saya bertutur mestilah kerana berzikir.

 1. Saya mestilah mencintai Allah dengan kecintaan yang menyebabkan hati saya sentiasa merindui Allah dan sentiasa bergantung kepadaNya.

 1. Saya mestilah bertawakkal kepada Allah dalam semua urusan.

 1. Saya mestilah bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kurniaanNya yang tiada terhingga.

 1. Saya mestilah meminta ampun dari Allah dan sentiasa bertaubat.

 1. Saya mestilah sentiasa dalam keadaan bermuraqabah terhadap Allah

Senarai semak ini dipetik daripada buku “Apa Erti Saya Menganut Islam”  yang ditulis oleh Al-Ustaz Fathi Yakan, seorang da’I terkenal dari Lubnan. Semoga Allah merahmati beliau.. amin.

Monday, 13 June 2011

Lalai : Penyakit Yang Bahaya

Antara penyakit manusia muslim  yang sangat merbahaya ialah ( الغفلة  ) iaitu lalai. Lalai daripada mengingati Tuhannya, lalai dengan perjalanan hidupnya; dari mana dia datang, di mana dia berada, apa tugasnya dan ke mana akhir kesudahannya. Mereka hanya berfikir mengenai kehidupan di dunia dengan melupakan akhirat, mereka lupa syurga dan neraka.  Mereka lupa pahala dan dosa. Sikap ini adalah suatu keburukan yang akan menjerumuskan mereka sebagai penghuni neraka. Allah nyatakan bahawa golongan ini tidak menggunakan segala prasarana yang Allah sediakan dengan sebaiknya. Firman Allah yang bermaksud :
Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.[Al-A’raf : 179]

Sebagai Muslim yang sedar kita sewajar mengingati bahawa kita adalah keturunan daripada Adam a,s, yang dicipta Allah daripada tanah. Itulah hakikat kejadian kita yang berasal daripada tanah dan kita hidup di atas tanah dan satu hari nanti kita akan kembali ke tanah. Ini dijelaskan melalui ayat Allah yang bermaksud :

Dari bumi (tanah) Itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. [Taha : 55]

Sebagai Muslim yang sedar kita sewajar mengingati bahawa kita adalah makhluk Allah yang sentiasa dalam pemerhatianNya dan pemantauanNya. Diam dan gerak kita, setiap kata yang kita tuturkan, setiap bisikan yang kita bisikan, setiap langkah yang kita atur, setiap tindakan yang kita buat dan perancangan yang kita lakukan, malah setiap perkara yang terlintas dalam fikiran kita, semuanya dalam pengetahuan Allah.

Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir.  
[Qaf : 16-18]
Apakah mereka mengira, bahwa kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan Malaikat-malaikat  kami selalu mencatat di sisi mereka.  
[Az Zukhruf : 80]

Semua kita akan membaca catatan tersebut. Maka akan terpaparlah segala amalan kita sama ada kebaikan atau kejahatan.
Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dilakukannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. [Ali ‘Imran : 30]

Inilah suasana yang akan kita hadapi nanti di hari akhirat. Apakah suasana yang dijelaskan oleh Al-Quran ini masih kita ragui?. Apakah kenyataan ini langsung tidak menggerakkan hati kita untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah s,w,t? lalu kita tidak pedulikan segala hukum Allah dan kita rempuh segala laranganNya seolah-olah tidak ada kuasa lain yang memantau kita. Seolah-olah kehidupan ini hanya setakat di dunia ini sahaja. Jesteru, marilah kita merendah diri di hadapan Allah s.w.t. dengan penuh keinsafan, memohon agar di kurniakan hati yang hidup, dijauhkan daripada sifat ghaflah atau lalai. Semoga hati kita sentiasa disirami cahaya iman dan hidayahNya.. Insya Allah.

Tuesday, 7 June 2011

Gambaran Al-Quran Mengenai Sikap Yahudi

1.   Bangsa yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW.(Al-Baqarah: 41).
2.   Bangsa yang suka memutar belitkan  kebenaran (Al-Baqarah: 42).
3.   Bangsa yang diperingatkan Allah dengan keingkaran terhadap nikmat Allah (Al-Baqarah: 47-48).
4.   Bangsa yang pernah diuji dalam perhambaan raja-raja mesir (Al-Baqarah: 49).
5.   Bangsa yang menyembah berhala ditengah bimbingan Nabinya (Al-Baqarah: 51).
6.   Bangsa yang diperintahkan untuk membunuh diri masal (Al-Baqarah: 54).
7.   Bangsa yang pertama kali mengingkari sifat ghaib dan paham materialisme (Al-Baqarah: 55-56).
8.   Bangsa yang suka berbuat aniaya di tengah nikmat Allah (Al-Baqarah: 57).
9.   Bangsa yang paling cerewet dengan Nabinya (Al-Baqarah: 61).
10. Bangsa yang cepat melanggar janji Allah (Al-Baqarah: 65).
11. Bangsa yang paling suka mempermainkan perintah Nabi (Al-Baqarah: 67-71).
12. Bangsa yang paling keras menolak kebenaran Illahi (Al-Baqarah: 74).
13. Bangsa yang tidak boleh diharapkan beriman kepada kebenaran para Nabi (Al-Baqarah: 75).
14. Bangsa yang paling suka mengatur tipu daya di tengah masyarakat (Al-Baqarah: 76).
15. Bangsa yang suka memperjual-belikan agama Allah (Al-Baqarah: 79).
16. Bangsa yang beranggapan tidak disentuh api neraka kecuali sebentar (Al-Baqarah: 80-81).
17. Bangsa yang paling sedikit orang-orang baiknya (Al-Baqarah: 83).
18. Bangsa yang paling senang bermusuhan dengan sesamanya (Al-Baqarah: 84-85).
19. Bangsa yang paling sombong dan membanggakan etnisnya (Al-Baqarah: 91).
20. Bangsa yang paling rakus terhadap kesenangan duniawi dan takut mati (Al-Baqarah: 96).
21. Bangsa yang benci kepada malaikat Jibril dan Malaikat yang lain (Al-Baqarah: 97-98).
22. Bangsa yang paling suka mengingkari perjanjian (Al-Baqarah: 100).
23. Bangsa yang paling suka mengikuti khurafat (Al-Baqarah: 102).
24. Bangsa yang paling dengki kepada Nabi Muhammad dan umatnya (Al-Baqarah: 105)
25. Bangsa yang paling keras berupaya mengkafirkan umat Islam (Al-Baqarah: 109-110).
26. Bangsa yang sama sekali tidak mengakui agama Nasrani (Al-Baqarah: 113).
27. Bangsa yang pertama kali menyatakan Allah berputra (Al-Baqarah: 116).
28. Bangsa yang membenci kebebasan beragama (Al-Baqarah: 180).
29. Bangsa yang membenci agama ibrahim (Al-Baqarah: 130-133).
30. Bangsa yang rasialis dan apologetik (Al-Baqarah: 175).
31. Bangsa yang tidak malu bersikap sok tahu (Al-Baqarah: 139-140).
32. Bangsa yang menggangap dirinya paling pandai (Al-Baqarah: 142).
33. Bangsa yang hanya menuruti kemahuan sendiri (Al-Baqarah 145).
34. Bangsa yang paling mengenal ciri Nabi Muhammad tapi mengingkarinya (Al-Baqarah: 146).
35. Bangsa yang dikutuk Allah kerana merahsiakan kebenaran (Al-Baqarah: 159).
36. Bangsa yang paling fanatik terhadap tradisi dan leluhurnya (Al-Baqarah: 170).
37. Bangsa yang dagang dan riba sama saja (Al-Baqarah: 275).
38. Bangsa yang menjadikan agama sebagai Alat dusta (Ali Imran: 23-24).
39. Bangsa yang dilarang bagi kaum muslimin untuk bersetia kawan (Ali Imran: 28).
40.Bangsa yang pertama-tama merancang pembunuhan Nabi Isa as. (Ali Imran: 52-54).
41. Bangsa yang senang membuat siasat keragu-raguan (Ali Imran: 72-73).
42. Bangsa yang suka mengingkari amanah orang (Ali Imran: 75).
43. Bangsa yang suka mengada-ada dalam urusan agama (Ali Imran: 78).
44. Bangsa yang menjadikan agama sebagai alat untuk memperbudak bangsa lain (Ali Imran: 79-80).
45. Bangsa yang ingin membuat agama lain sebagai tandingan agama islam (Ali Imran: 83-85).
46.Bangsa yang kedlolimanya menyulitkan hatinya melihat kebenaran (Ali Imran; 86-87).
47. Bangsa yang suka menghalang orang berjalan kepada kebenaran (Ali Imran: 99).
48. Bangsa yang suka berpecah belah dan merosakkan fahaman agama (Ali Imran: 105).
49. Bangsa yang tidak suka melihat kebaikan ummat islam (Ali Imran: 118-120).
50. Bangsa yang mencela Allah sebagai si Faqir (Ali Imran: 181).
51. Bangsa yang suka membuat saiz kebenaran menurut selera sendiri (Ali Imran: 183).
52. Bangsa yang suka mencari pujian palsu (Ali Imran: 188).
53. Bangsa yang merasa dirinya paling bersih (An-Nisaa: 49).
54. Bangsa yang suka memeras orang lain apabila berkuasa (An-Nisaa: 53).
55. Bangsa yang selalu dengki gengan keberuntungan orang lain (An-Nisaa: 54).
56. Bangsa yang suka membuat kdlaliman dalam undang-undang (An-Nisaa: 60).
57. Bangsa yang berusagha mempengaruhi kearah kerosakan apabila dijadikan teman (An-Nisaa: 89).
58. Bangsa yang suka mempermainkan para Nabi (An-Nisaa: 153).
59. Bangsa yang mengaku membunuh Nabi Isa (An-Nisaa: 157).
60. Bangsa yang diharamkan Allah memakan makanan yang baik (An-Nisaa: 160).
61. Bangsa yang mengaku menjadi anak tuhan dan kekasihnya (Al-Maidah 18).
62. Bangsa yang paling pengecut (Al Maidah: 22).
63. Bangsa yang dibebani hukum berat kerana mental mereka yang bobrok (Al Maidah: 22).
64. Bangsa yang paling cepat bersikap menolak kebenaran dan menyukai kebohongan (Al Maidah: 41).
65. Bangsa yang menyuruh rakyat berkonfrontasi dengan orang-orang yang benar (Al-Maidah: 41).
66. Bangsa yang gemar melakukan usaha-usaha kotor (Al-Maidah: 42).
67. Bangsa yang lebih takut kepada sesama manusia dari pada kepada Allah (Al Maidah: 44).
68. Bangsa yang suka mengejek dan mempermainkan agama islam (Al-Maidah: 58).
69. Bangsa yang mengatakan Allah itu bakhil (Al Maidah: 64).
70. Bangsa yang gemar membangkitkan peperangan (Al Maidah: 64).
71. Bangsa yang suka mendustakan kebenaran yang tidak disukai (Al Maidah: 70).
72. Bangsa yang berani membunuh Nabi-Nabinya (Al Maidah: 71).
73. Bangsa yang dilaknat oleh Nabi-Nabinya (Al Maidah: 78).
74. Bangsa yang ulamanya tidak peduli kemungkaran di tengah masyarakatnya (Al Maidah: 79).
75. Bangsa yang mahu berkerja sama dengan musuh-musuh agama demi menghancurkan Islam (Al-Maidah: 80).
76. Bangsa yang paling keras permusuhannya dengan agama Islam (Al-Maidah: 82).

Template by:
Free Blog Templates